شرکت بازرگانی پارسیان

Parsian Enterprise Community Partners (PECP)

شرایط و ضوابط نمایندگی فروش

مواردی که میباسیت توسط متقاضیان اخذ نمایندگی مورد بررسی قرار گرفته و رعایت شوندبشرح ذیل میباشد :

1-تبیین چگونگی تعهد فروش نماینده( زمان مورد نیازجهت فروش کالا – حجم معاملات و ارزش مالی آن -بررسی مقدار ریالی، حجم و نوع سفارشات.)
2- ارائه برنامه مدون برای فروش محصولات .
3- امکانات و سرمایه گیرنده نمایندگی.
4- تبیین چگونگی روابط متقاضی  با بازار.
5- نحوه پرداخت مبالغ اجناس و محصولات.
6- توانائی نمایندگی فروش جهت  ارئه  چک یا تضمین دیگری  به مدیریت فروش جهت ارائه اجناس به وی.
7- تعیین قیمت ارائه اجناس به نماینده .(با چه قیمتی و با چه میزان سودی ارائه خواهد شد)
8- گزارش کار نماینده (در بازه های زمانی مختلف – گزارش روتین فروش و فعالیت های مرتبط با مدیریت فروش، مانند برنامه های هفتگی و ماهانه و آنالیزهای سالانه منطقه ای وتهیه و ارجاء آمار هفتگی ،ماهانه و سالانه در رابطه با منطقه فعالیت و فروش به مشتریان.
9- دامنه فعالیت نماینده ( یعنی دقیقا در چه حوزه ها و چه زمینه هائی توانائی فعالیت در بازار را دارد )
10- میزان آشنائی نماینده با شرکتهای رقیب ( بررسی و تحقیق در مورد رقبا با توجه به اطلاعات روزانه از بازار در مورد قیمت ها، محصولات، محصولات جدید، زمان بندی ارسال، تکنیک های چیدمان وغیره.
11- داشتن یک برنامه و پلان مشخص جهت بسط و توسعه شبکه فروش .
12- رسیدگی به درخواست های مشتریان موجود، اخذ سفارشات، برقراری ارتباط با مشتریان جدید از طریق برنامه ریزی روزانه، بررسی توان بالقوه سفارش گذاری مشتریان و دیگر فاکتورهای مرتبط با سفارش گیری.
13- بررسی توان فعلی و توان بالقوه مشتریان و تطابق جهت بخشی فعالیت های فروش در آن راستا.
14- در نظر گرفتن لیست قیمت ها و توضیحات تکنیکی کالاها و جهت بخشی فعالیت های فروش در آن راستا.
15- اعلام نظر در مورد تغییر محصولات، خدمات و سیاست های فروش با در نظر گرفتن وضعیت رقابتی و تغییرات سیاستها و روند پیشرفت یا رکود رقبا.
16- رسیدگی به مشکلات مشتریان از طریق ریشه یابی مسائل و رفع مشکلات، تهیه گزارش های مربوطه و ارجاء آنها و اعلام نظر و توصیه به مدیریت فروش.
17- ارتقاء دانش تکنیکی و بازارسازی از طریق شرکت در سمینارها و کارگروه های مرتبط، مطالعه مقالات حرفه ای مربوطه، استقرار شبکه ارتباطی قوی و شرکت در انجمن های حرفه ای مرتبط.
18- فعال در حرکت های گروهی و همکاری با واحد های مرتبط.
19- برنامه ریزی دقیق و جدی جهت آگاهی از کلیه کالاهائی که مدیریت فروشHaldex در اختیار دارد و همچنین آگاهی یافتن از قوانین و ضوابط مدیریت فروش در خصوص AFTER MARKET .
20- بررسی حق اعطای نمایندگی (پرداخت مبلغی به شرکت هالدکس)که با توجه به ظرفیت و توان نماینده محاسبه میشود.لازم به توضیح است شرکت پارسیان بهیچ عنوان در دریافت این مبلغ سهیم نمیباشد .(فقط در مورد سرویس سنتر)

 

Representative form